Sanne

Het werken bij Soza heeft me anders laten kijken naar de vestiging van statushouders in Nederland. Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 had ik nog vooroordelen en dacht ik soms negatief over hun komst.

Inmiddels heb ik letterlijk ervaren dat het allemaal mensen zijn met een eigen levensverhaal en unieke kwaliteiten. Compleet anders dan het beeld wat ik kende vanuit de media.

In mijn werk bij Estafette vind ik het belangrijk om bewoners op een laagdrempelige manier te kunnen ondersteunen. Op dit moment doen we dat bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat onze gemeenschappelijke woonkamer geopend kan zijn.

Voor mij is het belangrijk dat deze woonkamer een veilige omgeving is. Ik wil dat mensen de ruimte voelen om zichzelf te zijn ongeacht afkomst, cultuur en levenservaring.

We proberen om er ook op andere manieren voor bewoners te zijn. Zo bedachten we in het begin van de lockdown een aantal challenges waaraan iedereen mee kon doen. Via whatsapp deelden bewoners met elkaar waar ze op dat moment mee bezig waren.

Verder bestaat onze taak uit het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Zo was er onlangs een jongen die bij ons aangaf een filmavond te willen organiseren. Wij gaan dan met elkaar om de tafel zitten om te kijken wat daar allemaal voor nodig is.