Emmylou

Vier jaar geleden heb ik mijn compagnon Louk leren kennen. Vanuit de gedachte om nieuwkomers bij de Nederlandse samenleving te betrekken zijn we samen Pitztop begonnen. 

Met onze organisatie willen wij een omgeving creëren waarin statushouders zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door middel van loopbaanbegeleiding en het faciliteren van een netwerk binnen de Nederlandse samenleving.

Een mooi voorbeeld daarvan is de eerste activiteit die we binnen SoZa op poten hebben gezet. Een avond per week veranderde onze gemeenschappelijke woonkamer in een kapperszaak en konden bewoners geknipt worden. Uiteindelijk is een van de bewoners zelf ook mensen gaan knippen.

Binnen ons werk kan het een uitdaging zijn om partners en financiers ervan bewust te maken dat het tijd in beslag kan nemen voordat iemand op een plek terecht is gekomen waar diegene zich prettig voelt. 

Het kan bijvoorbeeld even duren voordat wij een statushouder goed leren kennen en samen kunnen onderzoeken waar iemands passie ligt en waar diegene zou willen werken. Dit proces kan echter wel nodig zijn om iemand duurzaam te laten meedraaien op de arbeidsmarkt.