Arend

Als huismeester voel ik me soms een vader van 180 jongeren. Mijn naam is Arend, ik ben 59 jaar en op dit moment ben ik werkzaam als huismeester bij GAPPH. GAPPH is de beheerder van het cohousingproject in het SoZa gebouw. 

Als huismeester zorg ik ervoor dat alles goed functioneert. Ook het aanmoedigen tot schoonmaak of het berispen van al te enthousiaste bewoners die de huisregels plotseling zijn vergeten behoort tot mijn taak.

Mijn kinderen (mannelijke en vrouwelijke jongeren tussen de 18 en 35 jaar) bestaan  uit Syrische en Eritrese statushouders, Haagse jongeren en studenten. Allen gemixed in 22 woongroepen. 

Om een beeld te kunnen vormen zijn de woongroepen het beste te vergelijken met studentenhuizen. Sommigen zijn schoon en georganiseerd, anderen wat minder. Allemaal wel gezellig en ieder met zijn eigen verhaal en identiteit. 

Behalve de groepen kunnen de bewoners ook sterk van elkaar verschillen. Elk individu dat hier woont houdt er een eigen smaak op na. Dat wordt het beste zichtbaar in de manier waarop mensen hun kamer inrichten. Het blijft me verrassen hoe creatief sommige bewoners daarmee omgaan.

Al met al is dit werk me op mijn lijf geschreven. Voor het eerst in mijn leven verdien ik mijn geld met praten, hoewel me dat soms ook erg veel energie kost 🙂

Uiteindelijk ben ik tevreden als de bewoners dat ook zijn.